0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

Mã tour: TT03

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 15/06/2024

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

Mã tour: TT03

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 20/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

TOUR DU LỊCH KHÁM PHÁ BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN “XỨ NẪU CHAN CHỨA TÌNH” (4N3Đ)

Mã tour: TT03

Nơi đến:BÌNH ĐỊNH

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 25/06/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU