0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 20/06/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 27/06/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 04/07/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 11/07/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/07/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 25/07/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 01/08/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 08/08/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 29/08/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 12/09/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 26/09/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 10/10/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ SINGAPORE – MALAYSIA (5N4Đ)

Mã tour: SML.02

Nơi đến:SINGAPORE – INDONESIA - MALAYSIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 17/10/2024

Số chỗ: Còn 15 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU