0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA (5N4Đ)

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA (5N4Đ)

Mã tour: SRL.03B

Nơi đến:ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 25/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA (6N5Đ)

TOUR DU LỊCH ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA (6N5Đ)

Mã tour: SRL.02B

Nơi đến:ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 20/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (7N7Đ)

TOUR BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI (7N7Đ)

Mã tour: BEJ.01

Nơi đến:BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI

Thời gian:

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 23/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DU LỊCH HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR DU LỊCH HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02B

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 27/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

TOUR HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (5N4Đ)

Mã tour: HKG.02A

Nơi đến:HONGKONG - THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

TOUR  ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA – TRÙNG KHÁNH (7N7Đ)

TOUR  ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA – TRÙNG KHÁNH (7N7Đ)

Mã tour: SRL.01A

Nơi đến:ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA – TRÙNG KHÁNH

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR  TÂY AN – TRỊNH CHÂU - KHAI  PHONG – LẠC DƯƠNG (7N6Đ)

TOUR  TÂY AN – TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG (7N6Đ)

Mã tour: TAY.01B

Nơi đến:TÂY AN – TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG – LẠC DƯƠNG

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 26/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR BẮC KINH  - TỬ CẤM THÀNH – THIÊN AN MÔN - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (4N3Đ)

TOUR BẮC KINH  - TỬ CẤM THÀNH – THIÊN AN MÔN - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (4N3Đ)

Mã tour: PEJ.02A

Nơi đến:BẮC KINH  - TỬ CẤM THÀNH – THIÊN AN MÔN - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 29/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR THƯỢNG HẢI  –  HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU – VÔ TÍCH (5N4Đ)

TOUR THƯỢNG HẢI  –  HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU – VÔ TÍCH (5N4Đ)

Mã tour: PEJ.01B

Nơi đến:THƯỢNG HẢI  –  HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU – VÔ TÍCH

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 22/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (6N5Đ)

TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (6N5Đ)

Mã tour: TGG.02B

Nơi đến:TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 18/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU