0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Tag "tour miền Bắc"

Tour liên quan "tour miền Bắc"

DU LỊCH HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

DU LỊCH HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Mã tour: HANOI3N2D

Nơi đến:DU LỊCH HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (4N3Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (4N3Đ)

Mã tour: HANOI4N3Đ

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

Mã tour: HANOI5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 28/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC

TOUR ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC

Mã tour: TOURDONGBAC5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 28/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TÂY BẮC SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU - MAI CHÂU

TOUR TÂY BẮC SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU - MAI CHÂU

Mã tour: TOURTAYBAC5N4D

Nơi đến:SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU - MAI CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 20/03/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA (6N5Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA (6N5Đ)

Mã tour: HANOI6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU